Start

ByggaE – Metod för kvalitetssäkring av energieffektiva byggnader

ByggaE är en metod för att arbeta med energifrågorna genom hela byggprocessen. Det innebär kvalitetssäkrad kravformulering (programskede), projektering och produktion. Metoden bygger på att kvaliteten, i respektive process, säkerställs genom att arbetet löpande dokumenteras, kommuniceras, kontrolleras och verifieras med hjälp av kvalitetsstyrande rutiner och checklistor som utvecklats i metoden. Metoden är uppbyggd kring en mappstuktur kallad Energidokumentation där samtliga hjälpmedel (rutindokument, checklistor m m) finns samlade. Mappstukturen utgör den arbetsyta där information samlas, dokumenteras och kommuniceras. ByggaE kan tillämpas i den omfattning som önskas, det vill säga det är fullt möjligt att bara tillämpa vissa delar av metoden.