Om projektet

Projektets syfte har varit att utveckla en metod för kvalitetssäkring av uppförandet av energieffektiva byggnader. Metoden skall säkerställa att byggnaden uppfyller de funktionskrav som ställts.

Deltagarna i projektet har varit:

Projektledare: Thorbjörn Gustavsson, SP
Projektsamordnare: Pär Åhman, BI Väst
Arbetsgrupp: Anna-Lena Lane, SP
Svein Ruud, SP
Enar Andersson, SP
Thorbjörn Gustavsson, SP
Referens- och styrgrupp: Pär Åhman, BI Väst
Åsa Wahlström, CIT och Lågan
Rolf Jonsson, Wäst Bygg
Magdalena Kvernes, PEAB
Svante Wijk, NCC
Ene Linden, Skanska
Niclas Spelmans, AF Bygg
Johan Alte, Veidekke

Projektet har finansierats av:

  • Svenska Byggbranschens UtvecklingsFond (SBUF)
  • Lågan – Program för byggnader med mycket låg energianvändning
  • Västra GötalandsRegionen (VGR)
  • SP Zero Emission Buildings (SP ZEB)