Metodbeskrivning och energidokumentation

ByggaE-metoden är paketerad i två olika delar. Dels metodbeskrivningen, dels arbetsytan Energidokumentation som är en mappstruktur där hjälpmedel och verktyg samlats. Metodbeskrivningen och Energidokumentationen är sammanlänkade och systematiskt uppbyggda utifrån arbetsflödet i byggprocessen.

Metodbeskrivning

Metodbeskrivningen beskriver hur ByggaE fungerar och är en detaljerad och systematisk genomgång av metoden. Det är ett dokument man kan hänvisa till och använda som instruktion när man ska arbeta med metoden. Metodbeskrivningen hänvisar till olika hjälpmedel och verktyg så som t ex checklistor och dokumentmallar.

Energidokumentation

I mappstrukturen Energidokumentation finns ByggaE:s verktyg systematiskt samlade och mappar för att samla och kommunicera dokument. Varje skede i byggprocessen har en egen mapp. Även det kvalitetskritiska överlämnandet mellan olika skeden har fått egna mappar med verktyg för att hjälpa till så att denna aktivitet genomförs på ett bra sätt. Det finns även en mapp för övergripande dokument som löper genom hela projektet som bl a fångar upp och hanterar förändringar under projektets gång.

Mappstrukturen kan nås direkt via utforskaren eller från Energidokumentationens startsida (arbetsytan) som fungerar som en innehållsförteckning med länkar till undermappar och verktyg.