Publikationer och länkar

Publikationer

ByggaE – Metod för kvalitetssäkring av energieffektiva byggnader. Anna-Lena Lane, Thorbjörn Gustavsson, 2018, E2B2 Rapport 2018:16.

Förstudie: Energikartan – En kartläggning av hur viktiga energipåverkande moment i byggprocessen behandlas i olika metoder. Per Levin, Thorbjörn Gustavsson, Johan Alte, Anna-Lena Lane, 2018.

ByggaE – Method for quality assurance of energy efficient buildings. Anna-Lena Lane, Mathias Cehlin, Thorbjörn Gustavsson. International Journal of Energy Production and Management, Vol.2, No.2(2017) 133-139.

Tillämpning av ByggaE – Metod för kvalitetssäkring av energieffektiva byggnader. Thorbjörn Gustavsson, Anna-Lena Lane, SP Rapport 2015:85

Kvalitetssäkring av nollenergihus Solallèn med ByggaE, L och F. Lina Schlegel, Björn Berggren, Åse Togerö, 2015, LÅGAN Rapport mars 2015.

Likheter och skillnader mellan Sveby och ByggaE. Åsa Wahlström, 2015, LÅGAN Rapport februari 2015.

Tillämpning av ByggaE – Metod för kvalitetssäkring av energieffektiva byggnader. Thorbjörn Gustavsson, Anna-Lena Lane, LÅGAN rapport december 2014

ByggaE – metod för kvalitetssäkring av energieffektiva byggnader. Thorbjörn Gustavsson, Svein Ruud, Anna-Lena Lane, Enar Andersson SP Rapport 2013:09.

Andra metoder

ByggaF

ByggaL

Sveby

Belok

Bebo

Aktörer som varit med och finansierat utvecklingen av ByggaE

E2B2 Energimyndighetens forskningsprogram inom området energieffektivt byggande och boende

Svenska Byggbranschens UtvecklingsFond (SBUF)

Lågan – Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Västra GötalandsRegionen (VGR)