Introduktion och utbildningsmaterial

Hur bygger man energieffektiva byggnader? Hur minskar man skillnaden mellan uppsatta energimål och verklig energianvändning? Vill du ha verktyg och stöd för att nå energimålen för nya och renoverade byggnader? Ta då en titt på introduktionsmaterialet och lär dig hur ByggaE fungerar i ett byggprojekt!