ByggaE – Metod för kvalitetssäkring av energieffektiva byggnader

ByggaE är en metod för att arbeta med energifrågorna genom hela byggprocessen och involverar alla aktörer som påverkar byggnadens energianvändning. Metoden bygger på rutiner och verktyg för att hantera energikritiska moment vilket omfattar såvä tekniska frågor som kommunikation och samordning.

Kvaliteten, i respektive process, säkerställs genom att arbetet löpande dokumenteras, kommuniceras, kontrolleras och verifieras med hjälp av kvalitetsstyrande rutiner och checklistor som utvecklats i metoden. Stort fokus ligger på byggherrens kravformulering, överlämnandet mellan olika skeden i byggprocessen samt kontroll, avstämning och uppföljning under projektering och produktion.

ByggaE är uppbyggd kring en mappstuktur kallad Energidokumentation där samtliga hjälpmedel (dokumentmallar, checklistor m m) finns samlade. Mappstukturen utgör den arbetsyta där information samlas, dokumenteras och kommuniceras. ByggaE kan tillämpas i den omfattning som önskas, det vill säga det är fullt möjligt att bara tillämpa vissa delar av metoden.