Energidokumentation

 

Övergripande och sammanfattande dokument Energikrav Energikravsbeskrivning
Sammanfattande energiprestandadokument
Avvikelser
Diagramverktyg för redovisning av energiprestanda
1. Planering 1a Förstudier och tidiga energiberäkningar
1b Checklista för planeringsskede
1c Mötesprotokoll 1c1 Dagordning – Möte med brukare
1c2 Dagordning – Möte med driftpersonal
1d Mätning och uppföljning 1d1 Mätplan förvaltningsskede
1d2 Mätplan för uppföljning – Byggherrens krav
2. Upphandling och överlämnande till projektering 2a Checklista för upphandling/överlämnande till projektering