Energidokumentation

Energidokumentationen till ByggaE är samlad i en mappstruktur där det finns mappar för lagring av olika dokument och vissa hjälpmedel. Det finns en mapp för övergripande dokument som löper genom hela projektet, 1 Övergripande sammanfattande dokument. Varje skede har en egen mapp. Även överlämnandet mellan olika skeden har fått egna mappar för att betona vikten av att denna aktivitet genomförs på ett genomtänkt sätt. Mappstruktur kan nås via utforskaren eller från startsidan.

Instruktion

Spara ned filen Energidokumentation.zip (t ex på skrivbordet), därefter högerklickar du och väljer ”extraherar alla”. Om man öppnar ZIP-filen utan att ha sparat ned den fungerar inte länkarna i dokumenten. Tanken är att man ska använda dokumentet ”Mappstruktur” som ”arbetsyta” när man klickar runt i ByggaE-metoden. Observera också att ni måste hålla in ”Ctrl”-tangenten när ni klickar på länkarna i dokumentet ”Mappstruktur” (klicka på texten i dokumentet).

mappstruktur